Håll Sverige Rent och Bumbee Labs ska undersöka hur man kan minska nedskräpningen i det offentliga rummet.