I en tid der forutsetningene for fysisk handel og besøk i byer og kjøpesentere forandres dramatisk, er det viktigt å vite hvordan kundene og besøkende agerer.

IMAS ble etablert i Norge 1987 og leverer besøksstatistikk og produktivitetsanalyser. IMAS måler p.t. med forskjellige teknologier og leverer data til sine kunder via den web-baserte plattformen Xperio. IMAS måler i dag i ett 60-tals land og har ca 40.000 installasjoner.

Bumbee Labs måler besøk ved å fange opp anonymiserte Wi-Fi-signaler i smarttelefoner og kan gjøre målinger i både utenomhus- og innomhus miljøer. Besøket måles annonymisert og ikke på individnivå, og målemetoden er den eneste i sitt slag som har godkjenning fra Datainspeksjonen i Sverige. Bumbee Labs måler pr. i dag ca 100.000 kvadratmeter handlegater i svenske byer og har bare i år målt over 68 millioner besøk.

Kombinasjonen av IMAS sensorteknikk og Bumbee Labs Wi-Fi-teknikk kommer til å gi kundene unike muligheter til fordypet kunnskap om kundenes adferdsmønster gjennom kombinasjon av detaljerte besøksdata med mulighet for å måle besøkslengde, se kundestrømmer og måle sammenhengen mellom ulike soner i byen, kjøpesenteret eller butikken.

Selskapene vil fortsette som selvstendige selskaper, men samarbeide i prosjekter som kommer med det oppstartede salgsarbeidet.

– IMAS kontorene ser frem til ett forsterket samarbeide med BumbeeLabs som kommer til å gi våre kunder svar på en rekke spørsmål som de har etterspurt i den senere tid, sier Peter Nicolaus, VD i IMAS, og legger til:

– Test gjennom et par prosjekter viser at vår satsning med IMAS Public også vil gi oss langt flere muligheter enn vi har hatt hittil med nåværende teknologi.

– Samarbetet med IMAS kommer att ge Bumbee Labs fantastiska möjligheter att expandera, framförallt internationellt, och ge oss möjlighet att lära oss mycket av ett bolag som varit verksamma länge inom vårt område, sier Karl Samuelsson, VD i Bumbee Labs, og legger til:

– Våra produkter kompletterar varandra perfekt och de städer, köpcentrum eller butiker som anlitar oss kommer att ges fantastiska möjligheter att lära känna sina kunder eller besökare och deras besöksvanor bättre.