Carl Wåreus, styrelseordförande för Outdoor Impact, är positiv till den nya mätteknik för utomhus som testas på Stockholm Centralstation under 2018. “Vi letar alltid efter en effektivare metod och denna är vi positiva till,” säger han till Dagens Media.


Igår kunde Dagens Media berätta att en ny digital mätmetod för utomhusreklam ska testas på Stockholm Centralstation under 2018. Metoden fokuserar på att mäta wi-fi signaler från mobiler istället för människor.

Företaget bakom tekniken, Bumbee Labs, uppger att metoden ska ge en mer tillförlitlig bild av mängden besökare men också hur flödena ser ut i byggnaden, samt hur länge besökarna stannar i mätområdet.

– Vi tycker det verkar jättebra. Vi letar hela tiden efter nya tekniker för att mäta med datasignaler för få precis information hur folk passerar och beter sig på olika platser, säger han till Dagens Media.

Outdoor Impact lanserade i höstas en uppdatering av den gemensamma mätvalutan för kunna ge utomhusbolag och annonsörer möjlighet att utvärdera kampanjer som går på både digitala och analoga utomhusytor.

Känns detta som en ersättare för etablerade mätmetoder eller ett tillägg i det stora hela?

– Det känns som en bra tilläggsmetod. Det är många olika sätt att mäta på olika platser. Vissa metoder är mer omfattande och att få in den datan är dyrt och den uppdateras sällan. Vi letar alltid efter en effektivare metod och denna är vi positiva till. 

Är denna metod något ni kommer testa själva?