En ny digital mätmetod för utomhusreklam fokuserar på wi-fi istället för människor. Bakom tekniken står Bumbee Labs.


 

Punktmätningar, där man mäter hur många som passerar vissa fysiska punkter, kan vara en utmanande metod speciellt vid rusningstider, vilket har resulterat i att felmarginalen riskerar att bli stor.

En ny mätteknik som företaget Bumbee Labs står bakom ska nu testas och utvärderas på Stockholms centralstation under 2018.

Genom att istället mäta wi-fi-signaler som sänds ut av mobiler ska man enligt Bumbee Labs dels få en mer tillförlitlig bild av mängden besökare men också hur flödena ser ut i byggnaden, samt hur länge besökarna stannar i mätområdet.

– För Bumbee labs är det väldigt spännande att arbeta med centralstationen. Framförallt då vår teknik lämpar sig väl i miljöer där många besökare rör sig på en liten yta under begränsade perioder, säger Karl Samuelsson, vd för Bumbee labs, i ett pressmeddelande.

Jernhusen media, som ansvarar för event- och reklamytor på Jernhusens stationer, välkomnar den nya metoden för att mäta flöden av människor. Resultaten pekar på att stationen har haft betydligt fler besökare än man tidigare trott.

– Våra stora flöden är annonsörernas främsta argument för att boka ytor hos oss. Därför känns det jättebra att kunna leverera ännu säkrare besökssiffror. Vi kan också konstatera att de gamla besöksräknarna missade många, så trots att pendeltågen flyttat från stationen visar mätningarna ett högre resenärsflöde totalt sett, säger Åsa Agemalm, produktägare på Jernhusen media.

Enligt Bumbee Labs ska den nya lösning integritetsmässigt vara lika säker som tidigare mätmetoder. All data som samlas in avidentifieras och presenteras helt anonymiserat och aggregerat med en tidsförskjutning, vilket helt säkrar besökarens integritet. Mätmetoden är granskad och godkänd av Datainspektionen.