TEKNIK Genom att mäta mobiltelefoner istället för människor ska fastighetsägaren Jernhusen få mer exakta uppgifter hur många som besöker centralstationen i Stockholm och hur besökarna rör sig inne i väntsalen. Det gör det möjligt att skapa en trevligare och mer effektiv upplevelse för resenärerna. Bakom den nya mättekniken står Bumbee Labs.

Stockholms Centralstation är en av Nordens mest besökta platser med drygt 200 000 passerande människor varje dag.

– För Bumbee Labs är det väldigt spännande att arbeta med centralstationen, säger Karl Samuelsson, vd för Bumbee Labs. Framför allt eftersom vår teknik lämpar sig så väl i miljöer där stora mängder besökare som rör sig på en liten yta under korta perioder. Vi tror att vår precisa data kommer hjälpa Jernhusen mycket i sitt fortsatta arbete att förbättra upplevelsen för sina besökare.

Den nya metoden mäter wifi-signaler från mobiltelefoner. Tidigare besöksräknare har mätt hur många personer som passerade vissa punkter och det är svårt att få fram korrekta besökssiffror, speciellt när det är stora flöden i rusningstid, och felmarginalen kan bli stor. Genom att istället mäta wifi-signaler som sänds ut av mobiltelefoner får man dels en mer tillförlitlig bild av mängden besökare men också hur flöden ser ut i byggnaden. Det nya mätsystemet testas och utvärderas på Stockholms Centralstation under 2018.

– Att ha de stora flöden vi har är en utmaning. Vi strävar ständigt efter att ha en så effektiv station som möjligt, säger Kristina Holmqvist, marknadsansvarig Region Stockholm på Jernhusen. Med hjälp av tillförlitliga data från det nya mätsystemet kan vi på ett bättre sätt planera var olika servicefunktioner eller butiker ska placeras och hur vi kan anpassa dörrar eller passager.

Bumbee Labs mätmetod är granskad och godkänd av Datainspektionen ur ett integritetsperspektiv.