Mätföretaget Bumbee Labs har fått godkännande av Datainspektionen för sin metod att via wifi genomföra mätningar av personflöden i offentlig miljö. Godkännandet är unikt i sitt slag och gör Bumbee Labs till världsledande inom flödesmätningar i till exempel stadskärnor och gallerior.

 

Bumbee Labs inledde även nyligen ett samarbete med Urban ITC Arena i Kista, ett projekt initierat av Ericsson, IBM, KTH, Stockholms Universitet, Swedish ITC, Stockholms stad och Länsstyrelsen där framtidens teknologier testas i skarp mijö.

– Urbaniseringen och digitaliseringen är väldigt utmanande för samhället att hantera. Bumbee Labs visar att det genom ny teknologi går att kartlägga och analysera besöksflöden utifrån fakta, som det i sin tur går att fatta mycket klokare beslut på. Det handlar om vart bostäder planläggs, hur kollektivtrafik planeras och hur handeln utformar sina butiker för att de ska gå bra, säger Staffan Liljestrand vd för Bumbee Labs till Realtid.se

Bumbee Labs mätmetod gör att det exakt går att följa hur, var och när människor rör sig i stadsmiljön och detta ger både fastighetsägare och handlare en större kunskap om hur attraktivitetsgraden kan höjas för ett specifikt område eller ge en indikation på värdet av en fastighet eller en butikslokal.

Metoden har väckt stort intresse även bland stadsplanerare för att få kunskap om hur stadskärnor ska hållas levande i en tid då fler och fler handlare söker sig till shoppinggallerior. Informationen om hur potentiella kunder agerar är även till stor nytta för enskilda handlare, som i stor grad måste anpassa sig till nya köpbeteenden, via framför allt e-handel.

Metoden har utvecklats av bolagets grundare, Staffan Liljestrand, som har en bakgrund som statistiker och matematiker.

Liljestrand är optimistisk inför framtiden:

– Vi har jobbat med metoden i över åtta år och det känns fantastiskt kul att godkännandet är på plats och att vi nu verkligen kan gasa på för att växa verksamheten. Vi ser ett stort intresse från en mängd olika håll, allt från städer till fastighetsbolag.

Avtal är redan klara för att täcka in de hetaste områdena i Stockholm och mätningar genomförs redan i flertal mellanstora städer i Sverige.

Bolaget har även rekryterat Karl Samuelsson, som blir ansvarig för expansionen av verksamheten. Karl Samuelsson kommer senast från IEC in Sports, där han var Managing Director för Asien, Mellanöstern och Afrika, han har tidigare haft olika chefspositioner inom MTG.

– Tanken är att så snabbt som möjligt säkerställa att näten kommer upp i de stora städerna i Sverige och sedan vända blicken mot en internationell expansion. Vi ser redan ett stort intresse från Storbritannien och Frankrike men har även fått propåer från Asien och Mellanöstern. Exaktheten i mätningarna och möjligheten för våra kunder att kunna följa förändringar i flödena i både det korta och det längre perspektivet är otroligt spännande, säger Karl Samuelsson till Realtid.se