Nu får Bumbee Labs kontroversiella spårningstjänst tummen upp av Datainspektionen. Den bryter inte längre mot personuppgiftslagen.

 

Efter ett samarbete med Västerås kommun rapporterade många om Bumbee Labs potentiellt integritetskränkande tjänst. Med tjänsten kunde kommunen se hur befolkningen rörde sig i stan (dock inte på individnivå). I somras beslutade Datainspektionen att tjänsten i dess dåvarande skick bröt mot personuppgiftslagen (PUL).

“Nu har vi gjort ändringarna Datainspektionen ville att vi skulle göra och de har godkänt oss. Det är det första beslutet av sitt slag i Europa”, säger bolagets grundare och styrelseordförande Staffan Liljestrand.

Vad problemet var med den gamla versionen är relativt invecklat. Det handlar i grunden om huruvida så kallade Mac-adresser ska anses vara personuppgifter eller ej.

En Mac-adress är en unik ID för varje dator, telefon eller annan pryl som kan kopplas till nätet med wifi. Den kan dock inte kopplas direkt till en faktiskt person. Det är i alla fall Bumbee Labs ståndpunkt. Datainspektionen anser däremot att en Mac-adress ska räknas som en personuppgift. Följden av det blir alltså att de bedömde att den förra versionen av Bumbee Labs tjänst bröt mot PUL.

Håll i hatten för nu blir det komplicerat. Datainspektionen motiverar sitt beslut från i somras med att Mac-adressen indirekt kan kopplas till personen. Det skulle då vara om den har registrerats tillsammans med personuppgifter i andra sammanhang, till exempel av mobiloperatören eller när man har loggat in på något wifi med telefonen.

Efter Datainspektionens beslut har Bumbee Labs ändrat sin tjänst och sparar inga Mac-adresser längre.

“Nu funkar vår tjänst ungefär som de där kablarna som ligger på stora vägar ibland och mäter anonymt hur många bilar som passerar en viss punkt. Fast digitalt då och med mobiltelefoner i hela städer. Den enda informationen vi sparar är telefonernas position. All personlig data raderas oåterkalleligt inom ett par sekunder. Vi ger helt enkelt våra kunder möjligheten att se hur stadens besökare som grupp rör sig”, säger Staffan Liljestrand.

Det mediala fokuset på att tjänsten kunde användas för att spåra individer har varit stort. Men Staffan Liljestrand säger att både bolaget själv och kunderna är helt ointresserade av individer. Det har dock varit svårt för bolaget att vända det narrativet, vilket har gjort att vissa kunder har haft en avvaktande inställning till tjänsten.

“Det är några av våra kunder som har valt att vänta på beslutet från Datainspektionen innan de har börjat använda tjänsten. De här beslutet innebär att fler kommer att känna sig trygga på att använda tjänsten”, säger Staffan Liljestrand.